БРЗИ КВАЛИТЕТНИ ПРЕВОДИ И WEB DESIGN
Јавете се : 389-2-30 81 514

Судски преводи

судски преводиМакедонскиПреводи& Веб Дизајн, професионална преведувачка агенција од Скопје ви обезбедува квалитетни, брзи и ефтини судски преводи кои ги вршат овластени и легитимирани од страна на Министерството за Правда судски преведувачи. Нивните печати и потписи гарантираат дека преводот е верен на оргиналот. Нашиот квалификуван тим на судски преведувачи секогаш им излегол во пресрет на специфичните барања на нашите клиенти, без оглед на поставените рокови и сложеноста на преводот.

Врвен квалитет на превод на правни документи

Имаме долгогодишна експертиза во рамките на превод на правни документи од секаков вид. Нашиот тим на преведувачи е мешавина на интимни со, вешт јазик професионалци, трговски консултанти, како и проект менаџери. Тоа ги прави MakedonskiPrevodi & Веб дизајн најдобар партнер на кого може да му се верува. Нашите клиенти на тој начин ќе бидат крајно уверени дека нудиме највисок квалитет и конзистентност на нашите судски преводи.
За бесплатна и инстант понуда, ве молиме контактирајте со нас во нашате преведувачка канцеларија во Скопје, Република Македонија.

Судски преводи на:

 • Коресподенција
 • Брошури и Каталози
 • Тендери
 • Рапорти
 • Програми и процедури
 • Изводи од книгите на родени и умрени
 • Документи за склучување брак и развод
 • Кориснички мануали и водичи
 • Преводи на разни компјутерски програми
 • Статии и Записи
 • Научни документи
 • Локализација на програмски софтвер
 • Техничка документација
 • Материали за обука
 • Бази на дата податоци Data Sheets
 • Етикети
 • Патенти
 • Регулативна документација
 • Рапорти

Контакт и адреса

Миле Поп Јорданов 38, Скопје
Македонија
Телефон: +389 2 30 81 514
Мобилен: +389 70 421-348

Email: info@makedonskiprevodi.com